Ytbehandling med plasmabehandling och coronabehandling

Ytbehandling av material med låg ytspänning är nödvändigt innan limning, tryckning, målning och beläggning. Plasma- och coronabehandling förbättrar vidhäftning och vätbarhet genom ändring av ytans struktur med hjälp av högspänningsurladdning. Högspänning tillämpas också vid läcksökning för att uppnå förbättrad kvalitetskontroll.

Ytbehandling är nödvändig på grund av låg ytspänning

Ökande användning av plastmaterial så som polyolefin, PE, PP, PS, PC, PTFE och EPDM i tillverkningsindustrin främjar behovet av ytbehandling. Plastmaterial är lätta att extrudera, blås- och sprutforma, vilket gör det lönsamt för tillverkarna att använda dessa syntetmaterial. Nackdelen med att använda plast är dålig vidhäftning och vätbarhet på grund av låg ytspänning, vilket gör den svårt att binda och dekorera.

Ytbehandling med plasma- och coronabehandling ändrar ytstrukturen

Plasma- och coronabehandling ändrar ytans egenskaper genom att bryta de molekylära förbindelserna på substratens yta och därmed öka ytspänningen. Ökad ytspänning ger förbättrad vidhäftning och gör det möjligt att limma och dekorera med hållbara resultat.

Plasmabehandling och coronabehandling används inte bara för ytbehandling av plast men är också effektiva på metall, glas, komposit och keramik. Plasmabehandling används också som rengöringsprocess för att ta bort organisk förorening på plast-, gummi och metallytor.

Plasma- och coronasystem är integrerade i tillverkningsindustrin

System med plasma- och coronabehandling används inom produktionen i en lång rad branscher, så som fordonsindustri, medicinsk utrustning, elektronik, kablar och rör, skum och bräda samt förpackningsindustrin.

Användningen av plasmabehandling inom fordonsindustrin växer med den ökande användningen av plastmaterial i produktionen av interiör och exteriör för bilar. Vakuum-plasmatekniken är effektiv på grund av dess korta behandlingstid och enhetliga behandling. Atmosfärisk plasmabehandling gör det möjligt att behandla specifika områden – även de som är svåra att nå.

Coronabehandling av medicin-tekniska produkter garanterar en säker och högkvalitativ behandling av produkterna. En hög kvalitetsnivå är nödvändig vid behandling av medicin-tekniska produkter, och plasma- och coronabehandling uppfyller kriterierna främst på grund av möjligheten för hög kontroll och precision.

Läcksökning är ett väldokumenterat och ytterst effektivt verktyg för förbättrad kvalitetskontroll vid processlinjer för tredimensionella plastämnen och metoden rekommenderas för tillverkning av medicin-tekniska produkter.

Ytbehandling med plasma- och coronabehandling är kostnadseffektiv

Plasma- och coronabehandling är kostnadseffektiv och kan lätt integreras i en existerande produktionslinje, vilket ger snabb behandlingstid. Tekniken skadar inte materialet och erbjuder tillverkarna en miljövänlig lösning.

Kundanpassade och standardsystemer från Tantec A/S

Hos Tantec utvecklar vi både standard- och kundanpassade system för plasma- och coronabehandling. Vår kärnkompetens är behandling av 3D ämnen och våra system har utvecklats för att uppfylla krav på hög kvalitet samt jämn och enhetlig behandling. Vi hjälper våra kunder med att välja det lämpligaste ytbehandlingssystemet för deras produkt- och produktionslinje. Tantec A/S är en ISO 9001-certifierad leverantör.