Ytbehandling av plaströr – inifrån och ut

Plaströr har många olika användningsområden i en rad olika branscher. De tre huvudtyperna PE, PEX och PP har en grundläggande egenskap gemensamt – låg ytenergi. Låg ytenergi försvårar för bläck, ytbeläggningar och skum att fästa vid ytan. Tantecs coronabehandlingar löser problemet genom att öka ytenergin och förbättra vidhäftningen.

Många olika applikationer
PE, PEX och PP visar ett brett utbud av egenskaper som gör plaströrsystem det till det idealiska valet för allt från tryckvattenledningar, gravitationsavloppssystem, värmesystem inomhus, samt ett stadigt växande antal nya marknader och användningsområden. Plaströr används i:

• Vattenledningar
• Gasledningar
• Avloppsledningar
• Kabelskydd eller kabelledningar
• Uppvärmnings- och kylrör
• Industriella system
• Kablar med inre ledare
• Kablar utan inre ledare
• Optisk fiber

Fördelar med plaströr
Plaströr har många fördelar jämfört med vanliga stålrör, såsom låg vikt, styrka, flexibilitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Plastens motståndskraft mot många vanliga kemikalier som syror, baser, salter och oxidanter gör dem lämpliga för en lång rad användningsområden. De är lätta att installera och kräver minimalt underhåll, samtidigt som de har långsiktig motståndskraft mot yttre påverkan som nötning, temperaturförändringar, markrörelser, böjning, väderväxlingar, interntryck, etc.

Ytbehandling
Förbättrad hållbarhet hos produkterna har lett till en minskning av vätbarheten – det vill säga en ytas förmåga att fästa vid vätskor som bläck och andra ytbeläggningar. Minskningen av vidhäftningsförmåga har lett till att nya och innovativa metoder för att förbättra vätbarheten har utvecklats.

Tantecs coronabehandlingssystem ger väsentlig flexibilitet vid behandling av en rad olika material som används inom rörindustrin, och är en avgörande metod för att lösa vidhäftningsproblem. Tantecs specialiserade coronabehandling kan behandla rören över hela dess längd med överlägsen täckning och enhetlighet vid endast en behandling. Coronabehandlingen ruggar upp ytan kemiskt och gör det möjligt att fästa vid bläcket, skummet eller beläggningen som appliceras på plaströret. Resultatet blir en kemisk bindning på rörets yta, som är starkare än en enkel mekanisk bindning.

Tantec Plasmabehandling och Corona Ytbehandlingssystem i kabelindustrin:

SpotTEC – kraftfull partiell ytbehandling
SpotTEC är ett förbehandlingssystem utformat specifikt för att enkelt kunna integreras i nya eller befintliga produktionslinjer. SpotTECs behandlingsfrekvens beror på rörets storlek, tjocklek och extruderingshastighet.

CableTEC – optimerar vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på kablar
CableTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement, vilket resulterar i fullständig och jämn ytbehandling av kablarna. CableTEC finns både som standardenhet och skräddarsydd enhet i låg- och höghastighetskonfigurationer för integration i befintliga trycklinjer.

PlasmaTEC-X – kraftfull partiell ytbehandling
Atmosfärisk plasmabehandling är en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komplexa ytor som inte kan behandlas med vanlig coronabehandling.