Ytbehandling av kablar för militärflygindustrin

En av världens största militärflygplanstillverkare upptäckte nyligen att Tantecs coronateknik har överlevt livslängden hos de elektroniska komponenter som används för att skapa corona. CableTEC tillverkad av Tantec har använts dagligen i 25 år.

De interna elektroniska komponenterna till generatorn har förändrats betydligt under de senaste 25 åren och det var omöjligt att hitta de nödvändiga reservdelarna för underhåll. Med över 50 000 timmars ytbehandling av teflonkablar i olika varianter tvekade inte Tantecs kund att återinvestera i en annan lösning från Tantec baserat på vår kvalitet och ROI.

Ett flygplan har vanligtvis en livslängd på 20-30 år och med Tantecs lösning kunde kunden uppfylla de höga kraven på lång livslängd och tillförlitlighet för ytbehandling av kablar. I samband med att Tantecs lösning ersattes undersökte kunden alternativa lösningar såsom laserskrivare, men investeringskostnaden för ett lasersystem var nästan dubbelt så hög som för en CableTEC-lösning med bläckstråleskrivare. Beslutet att investera i en ny Tanteclösning grundas i Tantecs extremt stabila prestanda och det faktum att maskinen haft noll haverier på 25 år. En ny specialdesignad CableTEC-lösning valdes i kombination med en standardlösning med bläckstråleskrivare.

Den nya coronalösningen är utformad för att klara alla nya krav från vår kund vad gäller PTFE-kablarnas bearbetningshastighet. Enheten är förstärkt för att öka flexibiliteten vid ytbehandling av kablar i olika varianter och storlekar.

Kundens höga krav på produktionskapaciteten för teflonkablar tillsammans med Tantecs service och tillförlitlighet var avgörande för att välja en ny CableTEC-lösning.

Coronabehandling av kablar
CableTEC är en unik och kostnadseffektiv metod för modifiering av polymerkabelisolering (PE, PP och PTFE), vilket resulterar i optimerad vidhäftning av tryckfärger och beläggningar på kabeln. Det integrerade behandlingssystemet har utformats specifikt av Tantec för att underlätta enkel integration i nya eller befintliga produktionslinjer. Ett komplett system innehåller en högfrekvensgenerator, högspänningstransformator, luftkylda elektroder, ozonfilter och en skräddarsydd, fristående eller bänkmonterad behandlingsstation. CableTEC följer CE-föreskrifterna och har CE-märkning.

CableTECs funktioner:
• 360° kontaktlös behandling
• Behandling av standardkablar, rör och profiler
• Fullt avskärmad behandlingsstation
• Zero speed-kontroll
• Integrerad “watt-density”-kontroll
• Höghastighetsbehandling
• Möjlighet att behandla svårbehandlade material