Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Ytbehandling med plasmateknik erbjuder innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätbarhetsproblem i många branscher.

Förberedelse av ämnen är ett viktigt steg innan processer för bindning, målning, lackning och beläggning. Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Plasma ytbehandling förbättrar vätbarhet och vidhäftning av färg, lim och beläggning på många olika ytor.

Om du behöver förstå tekniken bakom ytbehandlingen så vill vi råda dig att ta en titt på vår artikel: Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Våra produkter och utrustning för plasmabehandling är kostnadseffektiva

Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Detta gäller speciellt för profiler med komplexa ytor som inte kan behandlas genom att använda reguljär coronabehandling. Vår utrustning för plasma ytbehandling används för långtidshållbar limning av plastmaterial och metall, och vi har många anpassningsbara lösningar som lämpar sig för ert företag och era produkter. Read more