Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Ytbehandling med plasmateknik erbjuder innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätbarhetsproblem i många branscher.

Förberedelse av ämnen är ett viktigt steg innan processer för bindning, målning, lackning och beläggning. Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Plasma ytbehandling förbättrar vätbarhet och vidhäftning av färg, lim och beläggning på många olika ytor.

Om du behöver förstå tekniken bakom ytbehandlingen så vill vi råda dig att ta en titt på vår artikel: Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Våra produkter och utrustning för plasmabehandling är kostnadseffektiva

Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Detta gäller speciellt för profiler med komplexa ytor som inte kan behandlas genom att använda reguljär coronabehandling. Vår utrustning för plasma ytbehandling används för långtidshållbar limning av plastmaterial och metall, och vi har många anpassningsbara lösningar som lämpar sig för ert företag och era produkter.

Plasmabehandling används i nästan alla industriella tillverkningsprocesser och vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera rätt utrustning för ytbehandling av alla material.

Vi erbjuder olika typer av plasmabehandlingsystem och plasmautrustning:

(vidarebefordras till vår engelskspråkiga webbplats)

Använd Tantecs plasmabehandlingsprodukter innan beläggning, tryck eller limning

I industrin används plasmabehandling för behandling av ytor av olika material innan beläggning, tryck eller limning. Därför kan man också betrakta det som en slags förbehandling av ytor. Plasmabehandling tar bort all förorening som finns på materialets yta och ser till att det är klart för vidare bearbetning. Utan behandling har tryck och beläggning svårt att binda på material så som plast på grund av ytans glansiga struktur. Plastmaterial består av polypropylen och är opolära, vilket betyder att de inte binder sig till andra ämnen särskilt lätt.

Användning av plasmabehandling på en sådan yta ger en effektiv förbehandling med ytaktivering innan limning, tryck eller lackering. På samma sätt kan man behandla material så som keramik eller glas med plasmabehandling.  Vanligen används industriellt syre som en process-gas i plasmabehandling, därav namnet: syreplasma. Atmosfärisk luft kallas emellertid också atmosfärisk plasma. Beroende på vilken typ av material som ska behandlas med plasma kan effekten bestå i bara ett antal minuter eller i hela månader.