Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Ytspänning på fasta material och behovet av ytbehandling av polymermaterial. Det är ofta nödvändigt att binda plastmaterial till metaller eller andra plastmaterial, eller bara att trycka på plastytor. För att framgångsrikt kunna göra detta bör det flytande limmet eller färgen kunna väta materialets yta. Och därför är coronabehandling och plasmabehandling nödvändig.

Vätbarhet beror på en specifik ytegenskap: Ytans energi, ofta kallad ytspänning. Ytans energi, liksom ytspänning, mäts i mN/m. Den fasta substratens ytenergi är direkt avgörande för hur bra en vätska kan väta ytan. Vätbarheten kan i sin tur lätt visas genom mätning av kontaktvinkel. Kontaktvinkeln är vinkeln mellan kontaktpunktens beröringslinje och den fasta ytans horisontella linje. När en vätskedroppe lägger sig på en slät horisontell yta kan den sprida sig på substraten och kontaktvinkeln närmar sig noll vid fullständig vätning. Omvänt, om vätningen är delvis kommer kontaktvinkeln som resultat att nå jämvikt i intervallet 0 till 180 grader.

Ytans vätbarhet

Figur 1 till vänster visar skillnaden mellan bra och dålig vätbarhet. Ju högre ytenergi den fasta substraten har i förhållande till vätskans ytspänning, ju bättre vätbarhet och ju mindre kontaktvinkel. För att få en bra vidhäftning mellan en vätska och en substratyta bör substratytans energi överstiga vätskans spänning med 2-10 mN/m.
Figur 2: Ytenergi i fasta material Read more

Tantec – Högkvalitativ plasmaleverantör sedan 1974

Tantec – Högkvalitativ plasmaleverantör sedan 1974

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka kvalitativa ”high-end” ytbehandlingsprodukter för alla branscher.  Tantec utvecklar ständigt nya, innovativa lösningar för en krävande marknad.

Tantec-gruppen är en privatägd verksamhet som grundades 1974, och en ledande tillverkare av standard och kundanpassade plasma- och coronasystem för ytbehandling av plastmaterial och metaller med syfte att förbättra vidhäftningsförmågan. Tantecs ytbehandlingsutrustning säljs globalt till slutanvändare och OEM-företag genom våra egna filialer och mer än 30 partners över hela världen.

  • Tantec A/S är huvudkontoret som finns i Lunderskov, Danmark, i en specialbyggd fabrik från 1989, med plats för försäljning, service, forskning och utveckling av specialiserad mekanisk och högkvalitativ elektronisk utrustning för ytbehandling.
  • Tantec EST Inc. har stått för försäljning och service till nordamerikanska kunder sedan 1987, nu från en ny adress i Glendale Heights IL, strax utanför Chicago.
  • Tantec GmbH i Wimsheim och Tantec GmbH Nord i Hamburg är sälj- och servicekontor samt tillverkningsanläggningar som etablerades i Tyskland i 1995 och 1998.

Read more