Integrerad behandling av tätningsprodukter för bilindustrin

Högsta möjliga vidhäftning för tryckfärg, lim eller beläggningar på polymermaterial såsom PE, PP, PS, EPDM-gummi och andra underlag är ett vanligt krav inom plast- och gummi-bearbetningsindustrin. Alla polymermaterial uppvisar av naturen en låg ytenergi, som resulterar i dåliga vidhäftnings- och vätningsegenskaper. För att lösa dessa problem erbjuder Tantec skräddarsydda och standardiserade enheter med integrerade coronasystem.

För tio år sedan utvecklade Tantec sin första skräddarsydda station för ytbehandling av EPDM-profiler. Vi har förädlat vår ytbehandlingsteknologi med vår ProfileTEC – ett plasmabehandlingssystem för EPDM-profiler. Det är nu möjligt att behandla flera ytor och komplicerade former med överlägsen täckning och enhetlighet vid endast en behandling.

I praktiken har förbehandling med plasma blivit en av de mest använda metoderna för att förädla ytan hos ett ämne. Metoden ökar ytspänningen hos plasten före tryckning, laminering eller beläggning. Denna ytbehandling förbättrar vidhäftningen mellan skikten och främjar vidhäftning av beläggningsmaterialet eller tryckfärgen. Det slutliga resultatet av ytbehandlingen är beroende av flera parametrar, bland annat elektrodens effektivitet, corona-urladdningens varaktighet, typ av material som behandlas, temperatur och fukt, föroreningar, ytans sammansättning och liknande faktorer.

Coronabehandling eliminerar ineffektivitet, säkerhetsrisker och risk för skador på produkten som behandling med öppen låga medför, kemisk ytbearbetning och slipning, samtidigt som den medför förbättrad bindningsförmåga.

För att förbättra vidhäftningsförmågan modifieras ytan med hjälp av fri urladdning. Plasmatekniken gör det möjligt att behandla en rad olika material utan att byta behandlingshuvud. En enkel men mycket effektiv process för porösa material och TPV-material.

Vi designar kundanpassade lösningar för integration i kundens befintliga produktionslinje. Vår ProfileTEC-lösning erbjuder en hållbar, kontinuerlig drift med förstklassiga resultat. Det säkerställer att den fortsatta bearbetningen kan utföras på optimalt sätt. ProfileTEC ersätter helt processer som ruggar upp ytan, fluoridbehandling med gas eller användning av primer. ProfileTEC förbrukar mindre energi i jämförelse med branschgenomsnittet, det visar sig tydligt inte bara under det initiala investeringsstadiet utan också i reducerade långsiktiga driftskostnader. ProfileTEC innehåller ett modulärt elektrodsystem tillverkat i rostfria material, med ett minimum av slitdelar och en kompakt design.

En skräddarsydd ProfileTEC består vanligtvis av 4-16 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga produktionshastigheter (20-25 meter per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi. Systemet ökar ytspänningen från 34 till 50 mN/m – vilket är den spänningsnivå som krävs för bästa möjliga vidhäftning idag. Systemet kan användas både i strängsprutningsprocessen och i tillverkningen.

Driften av behandlingssystemet kan inte bli enklare. Det väl genomtänkta konceptet för våra generatorer och behandlingsstationer säkerställer drift med de bästa resultaten. Med ProfileTEC är det möjligt att spara energi, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på EPDM-profiler.

ProfileTEC kan behandla alla typer av profiler, till exempel:
• Skraplister vid dörrar
• Inre och yttre tätningslister vid dörrar
• Sekundära tätningar
• Tätningslister till kvartsfönster
• Tätning till motorhuv och bagagelucka
• Tätningslister till dropplist och rails
• Tätningslister till sidorutor
• Prydnadslister
• Motorhuvens bakre tätningslist

Fördelar vid användning av denna teknik tillsammans med EPDM-applikationer:
• Höga processhastigheter (upp till 25 m/min, beroende på ämnet), högre vid förfrågan
• Förbehandling av områden med homogen corona-urladdning
• Skonsam förbehandlingsprocess (utan att bränna ytan)
• Brett processfönster (viktigt vid spårgeometri, då yta och spårbotten får jämn behandling)
• Låg energiförbrukning, max 2000W
• Flexibel elektrodmontering, för snabba och smidiga byten och justeringar
• Förproducerbar behandlingsprocess med mikroprocessorstyrd generatorteknik