Förbättrad vidhäftning för en av världens största tillverkare av skidbindningar

Den franska skidbindningstillverkaren Look är ett av de mest kända och respekterade varumärkena inom skidsporten. Looks bindningar representerar den optimala kombinationen av säkerhet och prestanda och företaget står bakom några av de mest framgångsrika lösningarna på marknaden. Skidbindningsspecialisten, som har sin bas i Nevers, är en av världens största tillverkare av högpresterande skidbindningar.

En skidbindning är mekanismen som håller fast pjäxan mot skidan.

“Vi har haft problem med manuell flambehandling tidigare. Vi har inte fått tillräckligt god vidhäftning mellan färgen och plastkomponenterna. Det är ett problem beträffande Looks höga kvalitetsstandard och de hårda krav som ställs på skidbindningar. Stora temperaturskillnader, från väldigt låga till varma temperaturer, har stor inverkan”, säger Olivier Duhamel, Look.

En av de största nackdelarna med flambehandling är att den ofta förorsakar krympning, ytliga sprickor och försvagning av materialet. Tantecs system VacuTEC minimerar dessa problem genom att processen bildar en enhetlig och konsekvent ytbehandling av plasten. Den minimerar också brandrisken som en öppen låga medför.

Tantecs system ger dessutom en snabbare arbetsprocess samtidigt som det sparar stora mängder färg, då processen ger mindre spill jämfört med den tidigare metoden.

Fördelar för Look med Tantecs VacuTEC:

  • Förbättrad arbetsmiljö för operatören, utan användning av farliga gaser och mycket höga temperaturer, jämfört med flambehandling.
  • Alla delar är ytbehandlade till 100 %, även mycket svåråtkomliga områden där flambehandling inte ger önskad effekt.
  • Alla delar får jämn och enhetlig behandling.
  • Arbetsflödet vid stora volymer har förbättrats betydligt, eftersom Looks VacuTEC är specialdesignad med flera hyllor baserat på kundens behov och kan nu behandla många föremål samtidigt.

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för beläggning, limning, målning och tryckning. I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,5 och 6 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden.

Denna elektrod till elektrod-teknik bidrar till att intensifiera behandlingen vilket resulterar i snabbare behandlingscykler och i de flesta fall kommer gaser inte att vara nödvändiga i processen. Behandlingstiderna varar mellan 2–120 sekunder beroende på materialet och dess sammansättning.

VacuTEC uppskattas för sin enkla och smidiga drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.

Med VacuTEC får du:

  • Jämn och enhetlig behandling av alla ytor på tredimensionella delar
  • Behandling av specifika områden på tredimensionella delar
  • Behandling av stora delar
  • Behandling av ytan utan påverkan på bulkmaterialet.
  • Kostnadseffektivitet och långvarig hållbarhet av vidhäftningsegenskaper
  • Miljövänlig lösning

Tantec erbjuder standardutrustning och skräddarsydd utrustning för integrering som en del i produktionsprocessen, i nya eller befintliga produktionslinjer.