Fallstudie

Partiell behandling av paneler för förbättrad vidhäftning

Ytbehandling med plasmateknik är en innovativ och kostnadseffektiv lösning på de utmaningar som vidhäftning för med sig inom många industrier. Plasmaytbehandling är en pålitlig och miljövänlig metod för förbehandling före bindning, tryck, lackering och andra former av ytbehandling.

Tantec har precis levererat ett system för att behandla solpaneler, med avsikten att belägga solpaneler före bindning.
Kunden som är ett stort, respekterat europeiskt företag, ville ha ett flexibelt, användarvänligt och miljövänligt system. Allt detta kunde uppnås med PlasmaTEC-X. Kunden hade ett nära sam-arbete med Tantec under testfasen, innan den valde Tantec som sin leverantör.

De flesta solcellstillverkare erbjuder långtidsgarantier och detta ställer höga krav på
framställningen av artiklarna. Plasmabehandling är den rätta lösningen för rengöring och aktivering av kompo-nenters vätbarhet innan bearbetningen i produktionslinjen fortsätter.

Systemets tillförlitlighet har bidragit
till att behandlingen är uniform och har en jämn hastighet, vilket garanterar uniform behandling av solpanelerna.

Beroende på hur den enskilda kunden organiserar sin produktion, kan systemet med PlasmaTEC-X utvecklas exakt enligt kundens behov och krav. Lösningen erbjuds som en fristående lösning (se foton) eller kan integreras i en befintlig produktionslinje.

PlasmaTEC-X levereras med en plasmafjärrenhet (PLC) för kunden, som ger dig enkel åtkomst till inställningarna, så att du kan ändra dem efter eget behov vid eventuella för-ändringar i behandlingen.