Corona kan förbättra produktionsprocessen av kontaktlinser av plast

Plastmaterial för oftalmiskt glas har kontinuerligt utvecklats och allt eftersom kommit att ersätta glas som material. Idag är de flesta kontaktlinser tillverkade av termoplast och värmehärdande hartser. Framgångarna för plastlinser bara fortsätter att öka på grund av tekniska genombrott som gör att linserna blir tunnare och lättare, och en kraftig ökning av deras slagmotstånd genom att använda sofistikerade behandlings- och beläggningsmetoder.

Eftersom plast består av icke-polära, långkedjiga molekyler, har materialet låg ytenergi och är i huvudsak ett inaktivt material. Plastens låga ytenergi medför problem med vidhäftning och vätbarhet för kontaktlinstillverkare. Coronabehandling har stor betydelse för att förbättra vidhäftningen genom att ändra ytegenskaperna och bryta de molekylära bindningarna på substratytan. Detta ökar ytenergin och därmed vätbarheten, utan att påverka de optiska egenskaperna.

Tantecs ytbehandling inför rengöring och beläggningOftalmiska plastlinser är sofistikerade produkter och deras prestanda beror i hög grad på de ytbehandlingar som de genomgår i tillverkningsprocessen innan applicering av färg, fotokromism eller hårda beläggningar.

I samarbete med några av världens ledande tillverkare av kontaktlinser har danska Tantec A/S utvecklat coronabehandlare som förbättrar kvaliteten och produktiviteten i tillverkningen av kontaktlinser. De nya, integrerade coronabehandlarna gör nu att den tidigare så arbetskrävande förbearbetningen framstår som väldigt ineffektiv.

Tantecs RotoTEC-X-enheter kan integreras i den befintliga produktionslinjen och är utrustade med transportband och ett integrerat roterande elektrodsystem som säkerställer en extremt enhetlig coronaurladdning på de optiska ytorna. Ytspänningar så höga som vätbarheten hos vatten (72mN/m) kan uppnås, vilket gör RotoTEC-X oumbärlig före tvättning av linserna.

Eftersom vattnet sprids jämnt på ytan erhålls en ultraren yta inför de efterföljande beläggningsprocesserna.Efter tvättning och torkning är effekten av coronabehandlingen mer eller mindre borta, därför går linserna genom en andra RotoTEC-X-enhet i produktionslinjen för att återställa den höga ytspänningen inför den första beläggningsprocessen. En tredje RotoTEC-X-enhet behövs i produktionslinjen om ytterligare ett beläggningsskikt ska tillföras, det vill säga en fotokrom eller hård beläggning.

Tantecs RotoTEC-X finns tillgänglig med enkelt eller dubbelt transportband, med öppen frontdesign för smidig åtkomst och snabbt byte av transportband. Alla transportband kan bytas på 3–5 minuter utan att några maskindelar behöver demonteras.

Tantec går i bräschen för utvecklingen av utrustning för ytbehandling av plastkomponenter som oftalmiska linser. Vårt mål är att lösa vidhäftningsproblem för industrin genom att erbjuda en unik ytbehandlingsmetod som säkerställer en säker och ren global miljö.

Tantec erbjuder standardutrustning och skräddarsydd utrustning för integrering som en del i produktionsprocessen, i nya eller befintliga produktionslinjer.