Corona kan förbättra produktionsprocessen av kontaktlinser av plast

Plastmaterial för oftalmiskt glas har kontinuerligt utvecklats och allt eftersom kommit att ersätta glas som material. Idag är de flesta kontaktlinser tillverkade av termoplast och värmehärdande hartser. Framgångarna för plastlinser bara fortsätter att öka på grund av tekniska genombrott som gör att linserna blir tunnare och lättare, och en kraftig ökning av deras slagmotstånd genom att använda sofistikerade behandlings- och beläggningsmetoder.

Eftersom plast består av icke-polära, långkedjiga molekyler, har materialet låg ytenergi och är i huvudsak ett inaktivt material. Plastens låga ytenergi medför problem med vidhäftning och vätbarhet för kontaktlinstillverkare. Coronabehandling har stor betydelse för att förbättra vidhäftningen genom att ändra ytegenskaperna och bryta de molekylära bindningarna på substratytan. Detta ökar ytenergin och därmed vätbarheten, utan att påverka de optiska egenskaperna.

Tantecs ytbehandling inför rengöring och beläggningOftalmiska plastlinser är sofistikerade produkter och deras prestanda beror i hög grad på de ytbehandlingar som de genomgår i tillverkningsprocessen innan applicering av färg, fotokromism eller hårda beläggningar.

I samarbete med några av världens ledande tillverkare av kontaktlinser har danska Tantec A/S utvecklat coronabehandlare som förbättrar kvaliteten och produktiviteten i tillverkningen av kontaktlinser. De nya, integrerade coronabehandlarna gör nu att den tidigare så arbetskrävande förbearbetningen framstår som väldigt ineffektiv.

Tantecs RotoTEC-X-enheter kan integreras i den befintliga produktionslinjen och är utrustade med transportband och ett integrerat roterande elektrodsystem som säkerställer en extremt enhetlig coronaurladdning på de optiska ytorna. Ytspänningar så höga som vätbarheten hos vatten (72mN/m) kan uppnås, vilket gör RotoTEC-X oumbärlig före tvättning av linserna.

Eftersom vattnet sprids jämnt på ytan erhålls en ultraren yta inför de efterföljande beläggningsprocesserna.Efter tvättning och torkning är effekten av coronabehandlingen mer eller mindre borta, därför går linserna genom en andra RotoTEC-X-enhet i produktionslinjen för att återställa den höga ytspänningen inför den första beläggningsprocessen. En tredje RotoTEC-X-enhet behövs i produktionslinjen om ytterligare ett beläggningsskikt ska tillföras, det vill säga en fotokrom eller hård beläggning.

Tantecs RotoTEC-X finns tillgänglig med enkelt eller dubbelt transportband, med öppen frontdesign för smidig åtkomst och snabbt byte av transportband. Alla transportband kan bytas på 3–5 minuter utan att några maskindelar behöver demonteras.

Tantec går i bräschen för utvecklingen av utrustning för ytbehandling av plastkomponenter som oftalmiska linser. Vårt mål är att lösa vidhäftningsproblem för industrin genom att erbjuda en unik ytbehandlingsmetod som säkerställer en säker och ren global miljö.

Tantec erbjuder standardutrustning och skräddarsydd utrustning för integrering som en del i produktionsprocessen, i nya eller befintliga produktionslinjer.

Hög servicenivå och nära dialog mellan Tantec och den tjeckiska agenten Meritage var avgörande

Tätt samarbete, konstruktiv dialog och en kostnadseffektiv lösning var avgörande när SaarGummi valde att ersätta flera produktionslinjer med Tantecs lösning ProfileTEC.

SaarGummi är en av världens ledande tillverkare av dynamiska tätningsprofiler för inre tätning kring bildörrar och är specialiserad på tätningslösningar för den globala fordonsindustrin.

Tantecs plasmalösning installeras i en produktionslinje för strängsprutning där tätningsprofiler av EPDM ytbehandlas innan de får sin beläggning.

I mer än 10 år har Tantec tillhandahållit specialbyggda ProfileTEC-lösningar för EPDM-industrin, och många års erfarenhet i kombination med en lösning med låga kostnader var avgörande för kunden. Martin Šmíd, Technical Director på SaarGummi, kommenterar: “Tantecs agent Meritage, med sin breda erfarenhet, reservdelsäkerhet och höga servicenivå, gjorde valet enkelt för oss. Den konstruktiva dialogen med Tantec A/S och prisnivån för ProfileTEC-lösningen kombinerades i ett attraktivt leasingavtal.”

Efter att den första lösningen implementerades och testades, ersattes flera produktionslinjer med ProfileTEC.

Skräddarsydda lösningar

Tantec designade kundanpassade lösningar för integration i kundens befintliga produktionslinje. Vår ProfileTEC-lösning erbjuder en hållbar, kontinuerlig drift med förstklassiga resultat. Det säkerställer att den fortsatta bearbetningen kan utföras på optimalt sätt.

ProfileTEC ersätter helt processer som uppruggning, fluorbehandling med gas eller användning av primers. ProfileTEC förbrukar mindre energi i jämförelse med branschgenomsnittet, det visar sig tydligt inte bara under det initiala investeringsstadiet utan också i reducerade långsiktiga driftskostnader.

ProfileTEC innehåller ett modulärt elektrodsystem tillverkat i rostfria material, med ett minimum av slitdelar och en kompakt design.

En skräddarsydd ProfileTEC-lösning består vanligtvis av 4-16 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga produktionshastigheter (upp till 30 meter per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi. Systemet ökar ytspänningen från 34 till 50 mN/m – vilket är den spänningsnivå som krävs för bästa möjliga vidhäftning idag. Systemet kan användas både i strängsprutningsprocessen och i tillverkningen.

Specifikationer ProfileTEC

ProfileTEC kan behandla alla typer av profiler, till exempel:

 • Skraplister vid dörrar
 • Inre och yttre tätningslister vid dörrar
 • Sekundära tätningar
 • Tätningslister till kvartsfönster
 • Tätning till motorhuv och bagagelucka
 • Tätningslister till dropplist och rails
 • Tätningslister till sidorutor
 • Prydnadslister
 • Motorhuvens bakre tätningslist

Fördelar vid användning av denna teknik tillsammans med EPDM-applikationer:

 • Höga processhastigheter (upp till 25 m/min, beroende på ämnet), högre vid förfrågan
 • Förbehandling av områden med homogen corona-urladdning
 • Skonsam förbehandlingsprocess (utan att bränna ytan)
 • Brett processfönster (viktigt vid spårgeometri, då yta och spårbotten får jämn behandling)
 • Låg energiförbrukning, 2000W–4000W
 • Flexibel elektrodmontering, för snabba och smidiga byten och justeringar
 • Förproducerbar behandlingsprocess med mikroprocessorstyrd generatorteknik

Integrerad behandling av tätningsprodukter för bilindustrin

Högsta möjliga vidhäftning för tryckfärg, lim eller beläggningar på polymermaterial såsom PE, PP, PS, EPDM-gummi och andra underlag är ett vanligt krav inom plast- och gummi-bearbetningsindustrin. Alla polymermaterial uppvisar av naturen en låg ytenergi, som resulterar i dåliga vidhäftnings- och vätningsegenskaper. För att lösa dessa problem erbjuder Tantec skräddarsydda och standardiserade enheter med integrerade coronasystem.

För tio år sedan utvecklade Tantec sin första skräddarsydda station för ytbehandling av EPDM-profiler. Vi har förädlat vår ytbehandlingsteknologi med vår ProfileTEC – ett plasmabehandlingssystem för EPDM-profiler. Det är nu möjligt att behandla flera ytor och komplicerade former med överlägsen täckning och enhetlighet vid endast en behandling.

I praktiken har förbehandling med plasma blivit en av de mest använda metoderna för att förädla ytan hos ett ämne. Metoden ökar ytspänningen hos plasten före tryckning, laminering eller beläggning. Denna ytbehandling förbättrar vidhäftningen mellan skikten och främjar vidhäftning av beläggningsmaterialet eller tryckfärgen. Det slutliga resultatet av ytbehandlingen är beroende av flera parametrar, bland annat elektrodens effektivitet, corona-urladdningens varaktighet, typ av material som behandlas, temperatur och fukt, föroreningar, ytans sammansättning och liknande faktorer.

Coronabehandling eliminerar ineffektivitet, säkerhetsrisker och risk för skador på produkten som behandling med öppen låga medför, kemisk ytbearbetning och slipning, samtidigt som den medför förbättrad bindningsförmåga.

För att förbättra vidhäftningsförmågan modifieras ytan med hjälp av fri urladdning. Plasmatekniken gör det möjligt att behandla en rad olika material utan att byta behandlingshuvud. En enkel men mycket effektiv process för porösa material och TPV-material.

Vi designar kundanpassade lösningar för integration i kundens befintliga produktionslinje. Vår ProfileTEC-lösning erbjuder en hållbar, kontinuerlig drift med förstklassiga resultat. Det säkerställer att den fortsatta bearbetningen kan utföras på optimalt sätt. ProfileTEC ersätter helt processer som ruggar upp ytan, fluoridbehandling med gas eller användning av primer. ProfileTEC förbrukar mindre energi i jämförelse med branschgenomsnittet, det visar sig tydligt inte bara under det initiala investeringsstadiet utan också i reducerade långsiktiga driftskostnader. ProfileTEC innehåller ett modulärt elektrodsystem tillverkat i rostfria material, med ett minimum av slitdelar och en kompakt design.

En skräddarsydd ProfileTEC består vanligtvis av 4-16 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga produktionshastigheter (20-25 meter per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi. Systemet ökar ytspänningen från 34 till 50 mN/m – vilket är den spänningsnivå som krävs för bästa möjliga vidhäftning idag. Systemet kan användas både i strängsprutningsprocessen och i tillverkningen.

Driften av behandlingssystemet kan inte bli enklare. Det väl genomtänkta konceptet för våra generatorer och behandlingsstationer säkerställer drift med de bästa resultaten. Med ProfileTEC är det möjligt att spara energi, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på EPDM-profiler.

ProfileTEC kan behandla alla typer av profiler, till exempel:
• Skraplister vid dörrar
• Inre och yttre tätningslister vid dörrar
• Sekundära tätningar
• Tätningslister till kvartsfönster
• Tätning till motorhuv och bagagelucka
• Tätningslister till dropplist och rails
• Tätningslister till sidorutor
• Prydnadslister
• Motorhuvens bakre tätningslist

Fördelar vid användning av denna teknik tillsammans med EPDM-applikationer:
• Höga processhastigheter (upp till 25 m/min, beroende på ämnet), högre vid förfrågan
• Förbehandling av områden med homogen corona-urladdning
• Skonsam förbehandlingsprocess (utan att bränna ytan)
• Brett processfönster (viktigt vid spårgeometri, då yta och spårbotten får jämn behandling)
• Låg energiförbrukning, max 2000W
• Flexibel elektrodmontering, för snabba och smidiga byten och justeringar
• Förproducerbar behandlingsprocess med mikroprocessorstyrd generatorteknik