Ytbehandling av kablar för militärflygindustrin

En av världens största militärflygplanstillverkare upptäckte nyligen att Tantecs coronateknik har överlevt livslängden hos de elektroniska komponenter som används för att skapa corona. CableTEC tillverkad av Tantec har använts dagligen i 25 år.

De interna elektroniska komponenterna till generatorn har förändrats betydligt under de senaste 25 åren och det var omöjligt att hitta de nödvändiga reservdelarna för underhåll. Med över 50 000 timmars ytbehandling av teflonkablar i olika varianter tvekade inte Tantecs kund att återinvestera i en annan lösning från Tantec baserat på vår kvalitet och ROI.

Ett flygplan har vanligtvis en livslängd på 20-30 år och med Tantecs lösning kunde kunden uppfylla de höga kraven på lång livslängd och tillförlitlighet för ytbehandling av kablar. I samband med att Tantecs lösning ersattes undersökte kunden alternativa lösningar såsom laserskrivare, men investeringskostnaden för ett lasersystem var nästan dubbelt så hög som för en CableTEC-lösning med bläckstråleskrivare. Beslutet att investera i en ny Tanteclösning grundas i Tantecs extremt stabila prestanda och det faktum att maskinen haft noll haverier på 25 år. En ny specialdesignad CableTEC-lösning valdes i kombination med en standardlösning med bläckstråleskrivare.

Den nya coronalösningen är utformad för att klara alla nya krav från vår kund vad gäller PTFE-kablarnas bearbetningshastighet. Enheten är förstärkt för att öka flexibiliteten vid ytbehandling av kablar i olika varianter och storlekar.

Kundens höga krav på produktionskapaciteten för teflonkablar tillsammans med Tantecs service och tillförlitlighet var avgörande för att välja en ny CableTEC-lösning.

Coronabehandling av kablar
CableTEC är en unik och kostnadseffektiv metod för modifiering av polymerkabelisolering (PE, PP och PTFE), vilket resulterar i optimerad vidhäftning av tryckfärger och beläggningar på kabeln. Det integrerade behandlingssystemet har utformats specifikt av Tantec för att underlätta enkel integration i nya eller befintliga produktionslinjer. Ett komplett system innehåller en högfrekvensgenerator, högspänningstransformator, luftkylda elektroder, ozonfilter och en skräddarsydd, fristående eller bänkmonterad behandlingsstation. CableTEC följer CE-föreskrifterna och har CE-märkning.

CableTECs funktioner:
• 360° kontaktlös behandling
• Behandling av standardkablar, rör och profiler
• Fullt avskärmad behandlingsstation
• Zero speed-kontroll
• Integrerad “watt-density”-kontroll
• Höghastighetsbehandling
• Möjlighet att behandla svårbehandlade material

Förbättrad vidhäftning för en av världens största tillverkare av skidbindningar

Den franska skidbindningstillverkaren Look är ett av de mest kända och respekterade varumärkena inom skidsporten. Looks bindningar representerar den optimala kombinationen av säkerhet och prestanda och företaget står bakom några av de mest framgångsrika lösningarna på marknaden. Skidbindningsspecialisten, som har sin bas i Nevers, är en av världens största tillverkare av högpresterande skidbindningar.

En skidbindning är mekanismen som håller fast pjäxan mot skidan.

“Vi har haft problem med manuell flambehandling tidigare. Vi har inte fått tillräckligt god vidhäftning mellan färgen och plastkomponenterna. Det är ett problem beträffande Looks höga kvalitetsstandard och de hårda krav som ställs på skidbindningar. Stora temperaturskillnader, från väldigt låga till varma temperaturer, har stor inverkan”, säger Olivier Duhamel, Look.

En av de största nackdelarna med flambehandling är att den ofta förorsakar krympning, ytliga sprickor och försvagning av materialet. Tantecs system VacuTEC minimerar dessa problem genom att processen bildar en enhetlig och konsekvent ytbehandling av plasten. Den minimerar också brandrisken som en öppen låga medför.

Tantecs system ger dessutom en snabbare arbetsprocess samtidigt som det sparar stora mängder färg, då processen ger mindre spill jämfört med den tidigare metoden.

Fördelar för Look med Tantecs VacuTEC:

 • Förbättrad arbetsmiljö för operatören, utan användning av farliga gaser och mycket höga temperaturer, jämfört med flambehandling.
 • Alla delar är ytbehandlade till 100 %, även mycket svåråtkomliga områden där flambehandling inte ger önskad effekt.
 • Alla delar får jämn och enhetlig behandling.
 • Arbetsflödet vid stora volymer har förbättrats betydligt, eftersom Looks VacuTEC är specialdesignad med flera hyllor baserat på kundens behov och kan nu behandla många föremål samtidigt.

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för beläggning, limning, målning och tryckning. I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,5 och 6 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden.

Denna elektrod till elektrod-teknik bidrar till att intensifiera behandlingen vilket resulterar i snabbare behandlingscykler och i de flesta fall kommer gaser inte att vara nödvändiga i processen. Behandlingstiderna varar mellan 2–120 sekunder beroende på materialet och dess sammansättning.

VacuTEC uppskattas för sin enkla och smidiga drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.

Med VacuTEC får du:

 • Jämn och enhetlig behandling av alla ytor på tredimensionella delar
 • Behandling av specifika områden på tredimensionella delar
 • Behandling av stora delar
 • Behandling av ytan utan påverkan på bulkmaterialet.
 • Kostnadseffektivitet och långvarig hållbarhet av vidhäftningsegenskaper
 • Miljövänlig lösning

Tantec erbjuder standardutrustning och skräddarsydd utrustning för integrering som en del i produktionsprocessen, i nya eller befintliga produktionslinjer.

Ytbehandling av plaströr – inifrån och ut

Plaströr har många olika användningsområden i en rad olika branscher. De tre huvudtyperna PE, PEX och PP har en grundläggande egenskap gemensamt – låg ytenergi. Låg ytenergi försvårar för bläck, ytbeläggningar och skum att fästa vid ytan. Tantecs coronabehandlingar löser problemet genom att öka ytenergin och förbättra vidhäftningen.

Många olika applikationer
PE, PEX och PP visar ett brett utbud av egenskaper som gör plaströrsystem det till det idealiska valet för allt från tryckvattenledningar, gravitationsavloppssystem, värmesystem inomhus, samt ett stadigt växande antal nya marknader och användningsområden. Plaströr används i:

• Vattenledningar
• Gasledningar
• Avloppsledningar
• Kabelskydd eller kabelledningar
• Uppvärmnings- och kylrör
• Industriella system
• Kablar med inre ledare
• Kablar utan inre ledare
• Optisk fiber

Fördelar med plaströr
Plaströr har många fördelar jämfört med vanliga stålrör, såsom låg vikt, styrka, flexibilitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Plastens motståndskraft mot många vanliga kemikalier som syror, baser, salter och oxidanter gör dem lämpliga för en lång rad användningsområden. De är lätta att installera och kräver minimalt underhåll, samtidigt som de har långsiktig motståndskraft mot yttre påverkan som nötning, temperaturförändringar, markrörelser, böjning, väderväxlingar, interntryck, etc.

Ytbehandling
Förbättrad hållbarhet hos produkterna har lett till en minskning av vätbarheten – det vill säga en ytas förmåga att fästa vid vätskor som bläck och andra ytbeläggningar. Minskningen av vidhäftningsförmåga har lett till att nya och innovativa metoder för att förbättra vätbarheten har utvecklats.

Tantecs coronabehandlingssystem ger väsentlig flexibilitet vid behandling av en rad olika material som används inom rörindustrin, och är en avgörande metod för att lösa vidhäftningsproblem. Tantecs specialiserade coronabehandling kan behandla rören över hela dess längd med överlägsen täckning och enhetlighet vid endast en behandling. Coronabehandlingen ruggar upp ytan kemiskt och gör det möjligt att fästa vid bläcket, skummet eller beläggningen som appliceras på plaströret. Resultatet blir en kemisk bindning på rörets yta, som är starkare än en enkel mekanisk bindning.

Tantec Plasmabehandling och Corona Ytbehandlingssystem i kabelindustrin:

SpotTEC – kraftfull partiell ytbehandling
SpotTEC är ett förbehandlingssystem utformat specifikt för att enkelt kunna integreras i nya eller befintliga produktionslinjer. SpotTECs behandlingsfrekvens beror på rörets storlek, tjocklek och extruderingshastighet.

CableTEC – optimerar vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på kablar
CableTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement, vilket resulterar i fullständig och jämn ytbehandling av kablarna. CableTEC finns både som standardenhet och skräddarsydd enhet i låg- och höghastighetskonfigurationer för integration i befintliga trycklinjer.

PlasmaTEC-X – kraftfull partiell ytbehandling
Atmosfärisk plasmabehandling är en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komplexa ytor som inte kan behandlas med vanlig coronabehandling.

Fallstudie

Partiell behandling av paneler för förbättrad vidhäftning

Ytbehandling med plasmateknik är en innovativ och kostnadseffektiv lösning på de utmaningar som vidhäftning för med sig inom många industrier. Plasmaytbehandling är en pålitlig och miljövänlig metod för förbehandling före bindning, tryck, lackering och andra former av ytbehandling.

Tantec har precis levererat ett system för att behandla solpaneler, med avsikten att belägga solpaneler före bindning.
Kunden som är ett stort, respekterat europeiskt företag, ville ha ett flexibelt, användarvänligt och miljövänligt system. Allt detta kunde uppnås med PlasmaTEC-X. Kunden hade ett nära sam-arbete med Tantec under testfasen, innan den valde Tantec som sin leverantör.

De flesta solcellstillverkare erbjuder långtidsgarantier och detta ställer höga krav på
framställningen av artiklarna. Plasmabehandling är den rätta lösningen för rengöring och aktivering av kompo-nenters vätbarhet innan bearbetningen i produktionslinjen fortsätter.

Systemets tillförlitlighet har bidragit
till att behandlingen är uniform och har en jämn hastighet, vilket garanterar uniform behandling av solpanelerna.

Beroende på hur den enskilda kunden organiserar sin produktion, kan systemet med PlasmaTEC-X utvecklas exakt enligt kundens behov och krav. Lösningen erbjuds som en fristående lösning (se foton) eller kan integreras i en befintlig produktionslinje.

PlasmaTEC-X levereras med en plasmafjärrenhet (PLC) för kunden, som ger dig enkel åtkomst till inställningarna, så att du kan ändra dem efter eget behov vid eventuella för-ändringar i behandlingen.

Ytbehandling med plasmabehandling och coronabehandling

Ytbehandling med plasmabehandling och coronabehandling

Ytbehandling av material med låg ytspänning är nödvändigt innan limning, tryckning, målning och beläggning. Plasma- och coronabehandling förbättrar vidhäftning och vätbarhet genom ändring av ytans struktur med hjälp av högspänningsurladdning. Högspänning tillämpas också vid läcksökning för att uppnå förbättrad kvalitetskontroll.

Ytbehandling är nödvändig på grund av låg ytspänning

Ökande användning av plastmaterial så som polyolefin, PE, PP, PS, PC, PTFE och EPDM i tillverkningsindustrin främjar behovet av ytbehandling. Plastmaterial är lätta att extrudera, blås- och sprutforma, vilket gör det lönsamt för tillverkarna att använda dessa syntetmaterial. Nackdelen med att använda plast är dålig vidhäftning och vätbarhet på grund av låg ytspänning, vilket gör den svårt att binda och dekorera. Read more

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Ytbehandling med plasmateknik erbjuder innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätbarhetsproblem i många branscher.

Förberedelse av ämnen är ett viktigt steg innan processer för bindning, målning, lackning och beläggning. Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Plasma ytbehandling förbättrar vätbarhet och vidhäftning av färg, lim och beläggning på många olika ytor.

Om du behöver förstå tekniken bakom ytbehandlingen så vill vi råda dig att ta en titt på vår artikel: Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Våra produkter och utrustning för plasmabehandling är kostnadseffektiva

Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Detta gäller speciellt för profiler med komplexa ytor som inte kan behandlas genom att använda reguljär coronabehandling. Vår utrustning för plasma ytbehandling används för långtidshållbar limning av plastmaterial och metall, och vi har många anpassningsbara lösningar som lämpar sig för ert företag och era produkter. Read more

Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Ytspänning på fasta material och behovet av ytbehandling av polymermaterial. Det är ofta nödvändigt att binda plastmaterial till metaller eller andra plastmaterial, eller bara att trycka på plastytor. För att framgångsrikt kunna göra detta bör det flytande limmet eller färgen kunna väta materialets yta. Och därför är coronabehandling och plasmabehandling nödvändig.

Vätbarhet beror på en specifik ytegenskap: Ytans energi, ofta kallad ytspänning. Ytans energi, liksom ytspänning, mäts i mN/m. Den fasta substratens ytenergi är direkt avgörande för hur bra en vätska kan väta ytan. Vätbarheten kan i sin tur lätt visas genom mätning av kontaktvinkel. Kontaktvinkeln är vinkeln mellan kontaktpunktens beröringslinje och den fasta ytans horisontella linje. När en vätskedroppe lägger sig på en slät horisontell yta kan den sprida sig på substraten och kontaktvinkeln närmar sig noll vid fullständig vätning. Omvänt, om vätningen är delvis kommer kontaktvinkeln som resultat att nå jämvikt i intervallet 0 till 180 grader.

Ytans vätbarhet

Figur 1 till vänster visar skillnaden mellan bra och dålig vätbarhet. Ju högre ytenergi den fasta substraten har i förhållande till vätskans ytspänning, ju bättre vätbarhet och ju mindre kontaktvinkel. För att få en bra vidhäftning mellan en vätska och en substratyta bör substratytans energi överstiga vätskans spänning med 2-10 mN/m.
Figur 2: Ytenergi i fasta material Read more

Tantec – Högkvalitativ plasmaleverantör sedan 1974

Tantec – Högkvalitativ plasmaleverantör sedan 1974

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka kvalitativa ”high-end” ytbehandlingsprodukter för alla branscher.  Tantec utvecklar ständigt nya, innovativa lösningar för en krävande marknad.

Tantec-gruppen är en privatägd verksamhet som grundades 1974, och en ledande tillverkare av standard och kundanpassade plasma- och coronasystem för ytbehandling av plastmaterial och metaller med syfte att förbättra vidhäftningsförmågan. Tantecs ytbehandlingsutrustning säljs globalt till slutanvändare och OEM-företag genom våra egna filialer och mer än 30 partners över hela världen.

 • Tantec A/S är huvudkontoret som finns i Lunderskov, Danmark, i en specialbyggd fabrik från 1989, med plats för försäljning, service, forskning och utveckling av specialiserad mekanisk och högkvalitativ elektronisk utrustning för ytbehandling.
 • Tantec EST Inc. har stått för försäljning och service till nordamerikanska kunder sedan 1987, nu från en ny adress i Glendale Heights IL, strax utanför Chicago.
 • Tantec GmbH i Wimsheim och Tantec GmbH Nord i Hamburg är sälj- och servicekontor samt tillverkningsanläggningar som etablerades i Tyskland i 1995 och 1998.

Read more