Corona kan förbättra produktionsprocessen av kontaktlinser av plast

Plastmaterial för oftalmiskt glas har kontinuerligt utvecklats och allt eftersom kommit att ersätta glas som material. Idag är de flesta kontaktlinser tillverkade av termoplast och värmehärdande hartser. Framgångarna för plastlinser bara fortsätter att öka på grund av tekniska genombrott som gör att linserna blir tunnare och lättare, och en kraftig ökning av deras slagmotstånd genom att använda sofistikerade behandlings- och beläggningsmetoder.

Eftersom plast består av icke-polära, långkedjiga molekyler, har materialet låg ytenergi och är i huvudsak ett inaktivt material. Plastens låga ytenergi medför problem med vidhäftning och vätbarhet för kontaktlinstillverkare. Coronabehandling har stor betydelse för att förbättra vidhäftningen genom att ändra ytegenskaperna och bryta de molekylära bindningarna på substratytan. Detta ökar ytenergin och därmed vätbarheten, utan att påverka de optiska egenskaperna.

Tantecs ytbehandling inför rengöring och beläggningOftalmiska plastlinser är sofistikerade produkter och deras prestanda beror i hög grad på de ytbehandlingar som de genomgår i tillverkningsprocessen innan applicering av färg, fotokromism eller hårda beläggningar.

I samarbete med några av världens ledande tillverkare av kontaktlinser har danska Tantec A/S utvecklat coronabehandlare som förbättrar kvaliteten och produktiviteten i tillverkningen av kontaktlinser. De nya, integrerade coronabehandlarna gör nu att den tidigare så arbetskrävande förbearbetningen framstår som väldigt ineffektiv.

Tantecs RotoTEC-X-enheter kan integreras i den befintliga produktionslinjen och är utrustade med transportband och ett integrerat roterande elektrodsystem som säkerställer en extremt enhetlig coronaurladdning på de optiska ytorna. Ytspänningar så höga som vätbarheten hos vatten (72mN/m) kan uppnås, vilket gör RotoTEC-X oumbärlig före tvättning av linserna.

Eftersom vattnet sprids jämnt på ytan erhålls en ultraren yta inför de efterföljande beläggningsprocesserna.Efter tvättning och torkning är effekten av coronabehandlingen mer eller mindre borta, därför går linserna genom en andra RotoTEC-X-enhet i produktionslinjen för att återställa den höga ytspänningen inför den första beläggningsprocessen. En tredje RotoTEC-X-enhet behövs i produktionslinjen om ytterligare ett beläggningsskikt ska tillföras, det vill säga en fotokrom eller hård beläggning.

Tantecs RotoTEC-X finns tillgänglig med enkelt eller dubbelt transportband, med öppen frontdesign för smidig åtkomst och snabbt byte av transportband. Alla transportband kan bytas på 3–5 minuter utan att några maskindelar behöver demonteras.

Tantec går i bräschen för utvecklingen av utrustning för ytbehandling av plastkomponenter som oftalmiska linser. Vårt mål är att lösa vidhäftningsproblem för industrin genom att erbjuda en unik ytbehandlingsmetod som säkerställer en säker och ren global miljö.

Tantec erbjuder standardutrustning och skräddarsydd utrustning för integrering som en del i produktionsprocessen, i nya eller befintliga produktionslinjer.

Hög servicenivå och nära dialog mellan Tantec och den tjeckiska agenten Meritage var avgörande

Tätt samarbete, konstruktiv dialog och en kostnadseffektiv lösning var avgörande när SaarGummi valde att ersätta flera produktionslinjer med Tantecs lösning ProfileTEC.

SaarGummi är en av världens ledande tillverkare av dynamiska tätningsprofiler för inre tätning kring bildörrar och är specialiserad på tätningslösningar för den globala fordonsindustrin.

Tantecs plasmalösning installeras i en produktionslinje för strängsprutning där tätningsprofiler av EPDM ytbehandlas innan de får sin beläggning.

I mer än 10 år har Tantec tillhandahållit specialbyggda ProfileTEC-lösningar för EPDM-industrin, och många års erfarenhet i kombination med en lösning med låga kostnader var avgörande för kunden. Martin Šmíd, Technical Director på SaarGummi, kommenterar: “Tantecs agent Meritage, med sin breda erfarenhet, reservdelsäkerhet och höga servicenivå, gjorde valet enkelt för oss. Den konstruktiva dialogen med Tantec A/S och prisnivån för ProfileTEC-lösningen kombinerades i ett attraktivt leasingavtal.”

Efter att den första lösningen implementerades och testades, ersattes flera produktionslinjer med ProfileTEC.

Skräddarsydda lösningar

Tantec designade kundanpassade lösningar för integration i kundens befintliga produktionslinje. Vår ProfileTEC-lösning erbjuder en hållbar, kontinuerlig drift med förstklassiga resultat. Det säkerställer att den fortsatta bearbetningen kan utföras på optimalt sätt.

ProfileTEC ersätter helt processer som uppruggning, fluorbehandling med gas eller användning av primers. ProfileTEC förbrukar mindre energi i jämförelse med branschgenomsnittet, det visar sig tydligt inte bara under det initiala investeringsstadiet utan också i reducerade långsiktiga driftskostnader.

ProfileTEC innehåller ett modulärt elektrodsystem tillverkat i rostfria material, med ett minimum av slitdelar och en kompakt design.

En skräddarsydd ProfileTEC-lösning består vanligtvis av 4-16 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga produktionshastigheter (upp till 30 meter per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi. Systemet ökar ytspänningen från 34 till 50 mN/m – vilket är den spänningsnivå som krävs för bästa möjliga vidhäftning idag. Systemet kan användas både i strängsprutningsprocessen och i tillverkningen.

Specifikationer ProfileTEC

ProfileTEC kan behandla alla typer av profiler, till exempel:

 • Skraplister vid dörrar
 • Inre och yttre tätningslister vid dörrar
 • Sekundära tätningar
 • Tätningslister till kvartsfönster
 • Tätning till motorhuv och bagagelucka
 • Tätningslister till dropplist och rails
 • Tätningslister till sidorutor
 • Prydnadslister
 • Motorhuvens bakre tätningslist

Fördelar vid användning av denna teknik tillsammans med EPDM-applikationer:

 • Höga processhastigheter (upp till 25 m/min, beroende på ämnet), högre vid förfrågan
 • Förbehandling av områden med homogen corona-urladdning
 • Skonsam förbehandlingsprocess (utan att bränna ytan)
 • Brett processfönster (viktigt vid spårgeometri, då yta och spårbotten får jämn behandling)
 • Låg energiförbrukning, 2000W–4000W
 • Flexibel elektrodmontering, för snabba och smidiga byten och justeringar
 • Förproducerbar behandlingsprocess med mikroprocessorstyrd generatorteknik

Integrerad behandling av tätningsprodukter för bilindustrin

Högsta möjliga vidhäftning för tryckfärg, lim eller beläggningar på polymermaterial såsom PE, PP, PS, EPDM-gummi och andra underlag är ett vanligt krav inom plast- och gummi-bearbetningsindustrin. Alla polymermaterial uppvisar av naturen en låg ytenergi, som resulterar i dåliga vidhäftnings- och vätningsegenskaper. För att lösa dessa problem erbjuder Tantec skräddarsydda och standardiserade enheter med integrerade coronasystem.

För tio år sedan utvecklade Tantec sin första skräddarsydda station för ytbehandling av EPDM-profiler. Vi har förädlat vår ytbehandlingsteknologi med vår ProfileTEC – ett plasmabehandlingssystem för EPDM-profiler. Det är nu möjligt att behandla flera ytor och komplicerade former med överlägsen täckning och enhetlighet vid endast en behandling.

I praktiken har förbehandling med plasma blivit en av de mest använda metoderna för att förädla ytan hos ett ämne. Metoden ökar ytspänningen hos plasten före tryckning, laminering eller beläggning. Denna ytbehandling förbättrar vidhäftningen mellan skikten och främjar vidhäftning av beläggningsmaterialet eller tryckfärgen. Det slutliga resultatet av ytbehandlingen är beroende av flera parametrar, bland annat elektrodens effektivitet, corona-urladdningens varaktighet, typ av material som behandlas, temperatur och fukt, föroreningar, ytans sammansättning och liknande faktorer.

Coronabehandling eliminerar ineffektivitet, säkerhetsrisker och risk för skador på produkten som behandling med öppen låga medför, kemisk ytbearbetning och slipning, samtidigt som den medför förbättrad bindningsförmåga.

För att förbättra vidhäftningsförmågan modifieras ytan med hjälp av fri urladdning. Plasmatekniken gör det möjligt att behandla en rad olika material utan att byta behandlingshuvud. En enkel men mycket effektiv process för porösa material och TPV-material.

Vi designar kundanpassade lösningar för integration i kundens befintliga produktionslinje. Vår ProfileTEC-lösning erbjuder en hållbar, kontinuerlig drift med förstklassiga resultat. Det säkerställer att den fortsatta bearbetningen kan utföras på optimalt sätt. ProfileTEC ersätter helt processer som ruggar upp ytan, fluoridbehandling med gas eller användning av primer. ProfileTEC förbrukar mindre energi i jämförelse med branschgenomsnittet, det visar sig tydligt inte bara under det initiala investeringsstadiet utan också i reducerade långsiktiga driftskostnader. ProfileTEC innehåller ett modulärt elektrodsystem tillverkat i rostfria material, med ett minimum av slitdelar och en kompakt design.

En skräddarsydd ProfileTEC består vanligtvis av 4-16 behandlingsenheter (huvuden) och kan hantera höga produktionshastigheter (20-25 meter per minut beroende på profiltyp) och komplexa delar av ledande och icke-ledande gummi. Systemet ökar ytspänningen från 34 till 50 mN/m – vilket är den spänningsnivå som krävs för bästa möjliga vidhäftning idag. Systemet kan användas både i strängsprutningsprocessen och i tillverkningen.

Driften av behandlingssystemet kan inte bli enklare. Det väl genomtänkta konceptet för våra generatorer och behandlingsstationer säkerställer drift med de bästa resultaten. Med ProfileTEC är det möjligt att spara energi, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på EPDM-profiler.

ProfileTEC kan behandla alla typer av profiler, till exempel:
• Skraplister vid dörrar
• Inre och yttre tätningslister vid dörrar
• Sekundära tätningar
• Tätningslister till kvartsfönster
• Tätning till motorhuv och bagagelucka
• Tätningslister till dropplist och rails
• Tätningslister till sidorutor
• Prydnadslister
• Motorhuvens bakre tätningslist

Fördelar vid användning av denna teknik tillsammans med EPDM-applikationer:
• Höga processhastigheter (upp till 25 m/min, beroende på ämnet), högre vid förfrågan
• Förbehandling av områden med homogen corona-urladdning
• Skonsam förbehandlingsprocess (utan att bränna ytan)
• Brett processfönster (viktigt vid spårgeometri, då yta och spårbotten får jämn behandling)
• Låg energiförbrukning, max 2000W
• Flexibel elektrodmontering, för snabba och smidiga byten och justeringar
• Förproducerbar behandlingsprocess med mikroprocessorstyrd generatorteknik

Ytbehandling av kablar för militärflygindustrin

En av världens största militärflygplanstillverkare upptäckte nyligen att Tantecs coronateknik har överlevt livslängden hos de elektroniska komponenter som används för att skapa corona. CableTEC tillverkad av Tantec har använts dagligen i 25 år.

De interna elektroniska komponenterna till generatorn har förändrats betydligt under de senaste 25 åren och det var omöjligt att hitta de nödvändiga reservdelarna för underhåll. Med över 50 000 timmars ytbehandling av teflonkablar i olika varianter tvekade inte Tantecs kund att återinvestera i en annan lösning från Tantec baserat på vår kvalitet och ROI.

Ett flygplan har vanligtvis en livslängd på 20-30 år och med Tantecs lösning kunde kunden uppfylla de höga kraven på lång livslängd och tillförlitlighet för ytbehandling av kablar. I samband med att Tantecs lösning ersattes undersökte kunden alternativa lösningar såsom laserskrivare, men investeringskostnaden för ett lasersystem var nästan dubbelt så hög som för en CableTEC-lösning med bläckstråleskrivare. Beslutet att investera i en ny Tanteclösning grundas i Tantecs extremt stabila prestanda och det faktum att maskinen haft noll haverier på 25 år. En ny specialdesignad CableTEC-lösning valdes i kombination med en standardlösning med bläckstråleskrivare.

Den nya coronalösningen är utformad för att klara alla nya krav från vår kund vad gäller PTFE-kablarnas bearbetningshastighet. Enheten är förstärkt för att öka flexibiliteten vid ytbehandling av kablar i olika varianter och storlekar.

Kundens höga krav på produktionskapaciteten för teflonkablar tillsammans med Tantecs service och tillförlitlighet var avgörande för att välja en ny CableTEC-lösning.

Coronabehandling av kablar
CableTEC är en unik och kostnadseffektiv metod för modifiering av polymerkabelisolering (PE, PP och PTFE), vilket resulterar i optimerad vidhäftning av tryckfärger och beläggningar på kabeln. Det integrerade behandlingssystemet har utformats specifikt av Tantec för att underlätta enkel integration i nya eller befintliga produktionslinjer. Ett komplett system innehåller en högfrekvensgenerator, högspänningstransformator, luftkylda elektroder, ozonfilter och en skräddarsydd, fristående eller bänkmonterad behandlingsstation. CableTEC följer CE-föreskrifterna och har CE-märkning.

CableTECs funktioner:
• 360° kontaktlös behandling
• Behandling av standardkablar, rör och profiler
• Fullt avskärmad behandlingsstation
• Zero speed-kontroll
• Integrerad “watt-density”-kontroll
• Höghastighetsbehandling
• Möjlighet att behandla svårbehandlade material

Förbättrad vidhäftning för en av världens största tillverkare av skidbindningar

Den franska skidbindningstillverkaren Look är ett av de mest kända och respekterade varumärkena inom skidsporten. Looks bindningar representerar den optimala kombinationen av säkerhet och prestanda och företaget står bakom några av de mest framgångsrika lösningarna på marknaden. Skidbindningsspecialisten, som har sin bas i Nevers, är en av världens största tillverkare av högpresterande skidbindningar.

En skidbindning är mekanismen som håller fast pjäxan mot skidan.

“Vi har haft problem med manuell flambehandling tidigare. Vi har inte fått tillräckligt god vidhäftning mellan färgen och plastkomponenterna. Det är ett problem beträffande Looks höga kvalitetsstandard och de hårda krav som ställs på skidbindningar. Stora temperaturskillnader, från väldigt låga till varma temperaturer, har stor inverkan”, säger Olivier Duhamel, Look.

En av de största nackdelarna med flambehandling är att den ofta förorsakar krympning, ytliga sprickor och försvagning av materialet. Tantecs system VacuTEC minimerar dessa problem genom att processen bildar en enhetlig och konsekvent ytbehandling av plasten. Den minimerar också brandrisken som en öppen låga medför.

Tantecs system ger dessutom en snabbare arbetsprocess samtidigt som det sparar stora mängder färg, då processen ger mindre spill jämfört med den tidigare metoden.

Fördelar för Look med Tantecs VacuTEC:

 • Förbättrad arbetsmiljö för operatören, utan användning av farliga gaser och mycket höga temperaturer, jämfört med flambehandling.
 • Alla delar är ytbehandlade till 100 %, även mycket svåråtkomliga områden där flambehandling inte ger önskad effekt.
 • Alla delar får jämn och enhetlig behandling.
 • Arbetsflödet vid stora volymer har förbättrats betydligt, eftersom Looks VacuTEC är specialdesignad med flera hyllor baserat på kundens behov och kan nu behandla många föremål samtidigt.

VacuTEC erbjuder mycket snabba behandlingstider och optimala vidhäftningsegenskaper för beläggning, limning, målning och tryckning. I vakuumbehandlingskammaren byggs ett vakuum upp till mellan 0,5 och 6 mbar innan en elektrisk urladdning skapas genom den integrerade plasmaelektroden.

Denna elektrod till elektrod-teknik bidrar till att intensifiera behandlingen vilket resulterar i snabbare behandlingscykler och i de flesta fall kommer gaser inte att vara nödvändiga i processen. Behandlingstiderna varar mellan 2–120 sekunder beroende på materialet och dess sammansättning.

VacuTEC uppskattas för sin enkla och smidiga drift, tillförlitlighet i produktionen och snabba processhastighet.

Med VacuTEC får du:

 • Jämn och enhetlig behandling av alla ytor på tredimensionella delar
 • Behandling av specifika områden på tredimensionella delar
 • Behandling av stora delar
 • Behandling av ytan utan påverkan på bulkmaterialet.
 • Kostnadseffektivitet och långvarig hållbarhet av vidhäftningsegenskaper
 • Miljövänlig lösning

Tantec erbjuder standardutrustning och skräddarsydd utrustning för integrering som en del i produktionsprocessen, i nya eller befintliga produktionslinjer.

Ytbehandling av plaströr – inifrån och ut

Plaströr har många olika användningsområden i en rad olika branscher. De tre huvudtyperna PE, PEX och PP har en grundläggande egenskap gemensamt – låg ytenergi. Låg ytenergi försvårar för bläck, ytbeläggningar och skum att fästa vid ytan. Tantecs coronabehandlingar löser problemet genom att öka ytenergin och förbättra vidhäftningen.

Många olika applikationer
PE, PEX och PP visar ett brett utbud av egenskaper som gör plaströrsystem det till det idealiska valet för allt från tryckvattenledningar, gravitationsavloppssystem, värmesystem inomhus, samt ett stadigt växande antal nya marknader och användningsområden. Plaströr används i:

• Vattenledningar
• Gasledningar
• Avloppsledningar
• Kabelskydd eller kabelledningar
• Uppvärmnings- och kylrör
• Industriella system
• Kablar med inre ledare
• Kablar utan inre ledare
• Optisk fiber

Fördelar med plaströr
Plaströr har många fördelar jämfört med vanliga stålrör, såsom låg vikt, styrka, flexibilitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Plastens motståndskraft mot många vanliga kemikalier som syror, baser, salter och oxidanter gör dem lämpliga för en lång rad användningsområden. De är lätta att installera och kräver minimalt underhåll, samtidigt som de har långsiktig motståndskraft mot yttre påverkan som nötning, temperaturförändringar, markrörelser, böjning, väderväxlingar, interntryck, etc.

Ytbehandling
Förbättrad hållbarhet hos produkterna har lett till en minskning av vätbarheten – det vill säga en ytas förmåga att fästa vid vätskor som bläck och andra ytbeläggningar. Minskningen av vidhäftningsförmåga har lett till att nya och innovativa metoder för att förbättra vätbarheten har utvecklats.

Tantecs coronabehandlingssystem ger väsentlig flexibilitet vid behandling av en rad olika material som används inom rörindustrin, och är en avgörande metod för att lösa vidhäftningsproblem. Tantecs specialiserade coronabehandling kan behandla rören över hela dess längd med överlägsen täckning och enhetlighet vid endast en behandling. Coronabehandlingen ruggar upp ytan kemiskt och gör det möjligt att fästa vid bläcket, skummet eller beläggningen som appliceras på plaströret. Resultatet blir en kemisk bindning på rörets yta, som är starkare än en enkel mekanisk bindning.

Tantec Plasmabehandling och Corona Ytbehandlingssystem i kabelindustrin:

SpotTEC – kraftfull partiell ytbehandling
SpotTEC är ett förbehandlingssystem utformat specifikt för att enkelt kunna integreras i nya eller befintliga produktionslinjer. SpotTECs behandlingsfrekvens beror på rörets storlek, tjocklek och extruderingshastighet.

CableTEC – optimerar vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på kablar
CableTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement, vilket resulterar i fullständig och jämn ytbehandling av kablarna. CableTEC finns både som standardenhet och skräddarsydd enhet i låg- och höghastighetskonfigurationer för integration i befintliga trycklinjer.

PlasmaTEC-X – kraftfull partiell ytbehandling
Atmosfärisk plasmabehandling är en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komplexa ytor som inte kan behandlas med vanlig coronabehandling.

Fallstudie

Partiell behandling av paneler för förbättrad vidhäftning

Ytbehandling med plasmateknik är en innovativ och kostnadseffektiv lösning på de utmaningar som vidhäftning för med sig inom många industrier. Plasmaytbehandling är en pålitlig och miljövänlig metod för förbehandling före bindning, tryck, lackering och andra former av ytbehandling.

Tantec har precis levererat ett system för att behandla solpaneler, med avsikten att belägga solpaneler före bindning.
Kunden som är ett stort, respekterat europeiskt företag, ville ha ett flexibelt, användarvänligt och miljövänligt system. Allt detta kunde uppnås med PlasmaTEC-X. Kunden hade ett nära sam-arbete med Tantec under testfasen, innan den valde Tantec som sin leverantör.

De flesta solcellstillverkare erbjuder långtidsgarantier och detta ställer höga krav på
framställningen av artiklarna. Plasmabehandling är den rätta lösningen för rengöring och aktivering av kompo-nenters vätbarhet innan bearbetningen i produktionslinjen fortsätter.

Systemets tillförlitlighet har bidragit
till att behandlingen är uniform och har en jämn hastighet, vilket garanterar uniform behandling av solpanelerna.

Beroende på hur den enskilda kunden organiserar sin produktion, kan systemet med PlasmaTEC-X utvecklas exakt enligt kundens behov och krav. Lösningen erbjuds som en fristående lösning (se foton) eller kan integreras i en befintlig produktionslinje.

PlasmaTEC-X levereras med en plasmafjärrenhet (PLC) för kunden, som ger dig enkel åtkomst till inställningarna, så att du kan ändra dem efter eget behov vid eventuella för-ändringar i behandlingen.

Ytbehandling med plasmabehandling och coronabehandling

Ytbehandling med plasmabehandling och coronabehandling

Ytbehandling av material med låg ytspänning är nödvändigt innan limning, tryckning, målning och beläggning. Plasma- och coronabehandling förbättrar vidhäftning och vätbarhet genom ändring av ytans struktur med hjälp av högspänningsurladdning. Högspänning tillämpas också vid läcksökning för att uppnå förbättrad kvalitetskontroll.

Ytbehandling är nödvändig på grund av låg ytspänning

Ökande användning av plastmaterial så som polyolefin, PE, PP, PS, PC, PTFE och EPDM i tillverkningsindustrin främjar behovet av ytbehandling. Plastmaterial är lätta att extrudera, blås- och sprutforma, vilket gör det lönsamt för tillverkarna att använda dessa syntetmaterial. Nackdelen med att använda plast är dålig vidhäftning och vätbarhet på grund av låg ytspänning, vilket gör den svårt att binda och dekorera. Read more

Coronabehandling | Optimera vidhäftningsförmågan

Coronabehandling | Optimera vidhäftningsförmågan

Syftet med coronabehandling är att optimera vidhäftningsförmågan på polymer-baserade material. Låg ytspänning på polymer-baserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av färg, lim och beläggningar som från naturens sida har markant högre ytspänning.

För att erhålla optimal vidhäftning är det avgörande att substratens ytspänning motsvarar eller överstiger ytspänningen på materialet som ska bindas till polymer-materialet. För att bättre förstå vår coronabehandling kan du också läsa artikeln: Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar! Nedanfört finns en lista med vår olika coronautrustning. Vi rekommenderar att du läser vår kundskapsbaserade artikel om: ”The basics of corona treatment” om vill veta mer om coronatekniken. Du är också välkommen om du vill ställa frågor eller önskar en offert. Read more

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Plasmabehandling för förbättrad vidhäftning och rengöring av ytor

Ytbehandling med plasmateknik erbjuder innovativa lösningar på vidhäftnings- och vätbarhetsproblem i många branscher.

Förberedelse av ämnen är ett viktigt steg innan processer för bindning, målning, lackning och beläggning. Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Plasma ytbehandling förbättrar vätbarhet och vidhäftning av färg, lim och beläggning på många olika ytor.

Om du behöver förstå tekniken bakom ytbehandlingen så vill vi råda dig att ta en titt på vår artikel: Hur coronabehandling och plasmabehandling fungerar!

Våra produkter och utrustning för plasmabehandling är kostnadseffektiva

Plasmabehandling ger en ekonomisk lösning för rengöring och aktivering av komponentytor innan vidare bearbetning. Detta gäller speciellt för profiler med komplexa ytor som inte kan behandlas genom att använda reguljär coronabehandling. Vår utrustning för plasma ytbehandling används för långtidshållbar limning av plastmaterial och metall, och vi har många anpassningsbara lösningar som lämpar sig för ert företag och era produkter. Read more